Onze dienstverlening

BTW aangifte
Periodiek (maand, kwartaal of jaar) dient u uw BTW aangifte in te dienen. Na verwerking van uw financiële administratie berekenen wij wat de aangifte voor de betreffende periode wordt. De aangifte wordt door ons (na akkoord van u) tijdig bij de belastingdienst ingediend.
 
Aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Over de winst in uw onderneming dient u elk jaar belasting te betalen. Afhankelijk van de ondernemingsvorm waarvoor u heeft gekozen doet u dat door middel van een aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbebelasting. Wij stellen de fiscale aangifte voor u op en dienen die (na uw akkoord) digitaal in bij de belastingdienst. Wij maken gebruik van een door de belastingdienst geboden faciliteit, de uitstelregeling. Kort gezegd houdt dat in dat de deadline van het indienen van de aangifte met maximaal een jaar uitgesteld kan worden. U kunt dus, in overleg met ons, bepalen wanneer het indienen van uw aangifte het best uitkomt met betrekking tot uw liquiditeit.

Aangifte schenk- en erfbelasting
Indien u een erfenis ontvangt dient u hierover erfbelasting (voorheen successierecht) te betalen. Wanneer een bedrijf aan u is geschonken of nagelaten dient u hierover schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht) te betalen. Adtrion helpt bij het berekenen van het juiste bedrag dat aan belasting moet worden betaald en het bepalen van de waarden. Ook regelen wij voor u de financiën bij overlijden.

Opzetten efficiënte financiële administratie
Een goede financiële administratie is niet alleen noodzakelijk, maar ook verplicht door de belastingdienst. Een goede financiële administratie geeft tevens inzicht in uw financiële situatie en laat zien welke zaken u kunt verbeteren om bijvoorbeeld een hoger rendement te verkrijgen. Het is dan ook niet voor niets dat ondernemers met een goed bijgewerkte administratie statistisch gezien een kleinere kans hebben om failliet te gaan. Wij kunnen u adviseren bij het opzetten en inrichten van uw financiële administratie. Het verwerken van uw financiële administratie kunnen wij ook verzorgen.

Salarisadministratie
Indien u personeel in dienst heeft dient u een salarisadministratie bij te houden. Wij verzorgen de salarisadministratie voor u, waarbij wij u tevens aangeven welke gegevens er wettelijke gezien opgenomen dienen te worden in een personeelsdossier. Maandelijks ontvangt u van ons de salarisstroken en de aangifte loonheffingen. Wij dienen de aangifte loonheffingen na akkoord digitaal in bij de belastingdienst. In januari zorgen wij voor de jaarafsluiting van de salarisadministratie en sturen u de benodigde gegevens (jaaropgaven/verzamelloonstaten/cumulatieve loonjournaalposten) toe.
 
Samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
Afhankelijk van uw behoeften stellen wij tussentijdse cijfers en de jaarrekening samen. De jaarrekening vormt het uitgangspunt voor de fiscale aangifte. Bij besloten vennootschappen stellen wij, naast het samenstellen van de jaarrekening, de publicatistukken op ten behoeve van verplichte deponering bij de Kamer van Koophandel. Uiteraard houden wij de deadline van de wettelijke deponeringsplicht voor u in de gaten.

Financiering
Banken moeten tegenwoordig aan strikte eisen voldoen om financieringen te verstrekken. Wij kunnen u ondersteunen bij het opleveren van alle verplichte financiële informatie naar banken. Binnen ons netwerk hebben wij verschillende adviseurs die u een passend financieringsvoorstel kunnen doen.

Verzekering
Als ondernemer of zzp’er heeft u meer verzekeringen nodig dan alleen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan de verzekering van uw pand, de inventaris en een ziekteverzuimverzekering voor het personeel. Wij maken samen met u een inventarisatie van de benodigde verzekeringen en welke risico’s u zelf kunt dragen.

x